Centralno grijanje Tuzla
  • 19/10/2022
  • Slaven Šaran
  • 0

Obavještavamo korisnike usluga Centralnog grijanja d.d. Tuzla da je ponovno uspostavljena isporuke toplotne energije za korisnike u naselju Solina nakon sanacije vrelovodnog ogranka za ovo naselje. Kvar je saniran na vrelovodnom ogranku sa kojeg se snabdjevaju podstanice Novo Naselje Solina Blok A, Novo Naselje Solina Blok B, Novo Naselje Solina Blok C, Novo Naselje Solina Bloka D i Objekti Solina socijalno stanovanje.